• Oferta

    • Oferta

    •  

     WWRD jest stworzone dla dzieci:

     Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

     Na zajęcia wczesnego wspomagania przyjmowane są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zespół prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej oraz terapii SI. celem terapii jest pobudzanie ruchowego poznawczego, emocjonalnego i oraz społecznego rozwoju dziecka.

     • grupy ryzyka (wcześniaki, z urazami porodowymi);
     • z objawami wczesnego autyzmu;
     • z uszkodzeniem narządu ruchu, słuchu, wzroku, mowy;
     • niepełnosprawnych umysłowo;
     • z objawami nerwicy, które czasowo lub stale wymagają pobudzania do działania.

      

     Z dziećmi pracują:

     • psycholog
     • rehabilitant, specjalista integracji sensorycznej
     • logopeda

      

     Nasza baza edukacyjno-terapeutyczna

     • gabinet psychologa
     • sala rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej
     • gabinet logopedy

      

     Gabinet psychologa

     Psychoterapia jest jedną z form leczenia psychologicznych zaburzeń w zachowaniu, myśleniu i w emocjach.

      

     Sala rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej

     • rehabilitacja ruchowa rozwija: orientację i poruszanie się w przestrzeni, sprawność psychomotoryczną.
     • integracja sensoryczna – proces celowej organizacji i stymulacji zmysłów.

      

     Gabinet logopedy

     Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, mowa w szerokim znaczeniu przekazywanie i odbiór informacji oraz wynik tego procesu – porozumienie.