•  

   WWRD jest stworzone dla dzieci:

   Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

   Na zajęcia wczesnego wspomagania przyjmowane są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zespół prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej oraz terapii SI. celem terapii jest pobudzanie ruchowego poznawczego, emocjonalnego i oraz społecznego rozwoju dziecka.

   • grupy ryzyka (wcześniaki, z urazami porodowymi);
   • z objawami wczesnego autyzmu;
   • z uszkodzeniem narządu ruchu, słuchu, wzroku, mowy;
   • niepełnosprawnych umysłowo;
   • z objawami nerwicy, które czasowo lub stale wymagają pobudzania do działania.

    

   Z dziećmi pracują:

   • psycholog
   • rehabilitant, specjalista integracji sensorycznej
   • logopeda

    

   Nasza baza edukacyjno-terapeutyczna

   • gabinet psychologa
   • sala rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej
   • gabinet logopedy

    

   Gabinet psychologa

   Psychoterapia jest jedną z form leczenia psychologicznych zaburzeń w zachowaniu, myśleniu i w emocjach.

    

   Sala rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej

   • rehabilitacja ruchowa rozwija: orientację i poruszanie się w przestrzeni, sprawność psychomotoryczną.
   • integracja sensoryczna – proces celowej organizacji i stymulacji zmysłów.

    

   Gabinet logopedy

   Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, mowa w szerokim znaczeniu przekazywanie i odbiór informacji oraz wynik tego procesu – porozumienie.