•  

      • Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (oryginał) wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
      • Karta zgłoszenia dziecka do Zespołu Wczesnego Wspomagania
      • Konieczność zapoznania się z Regulaminem Zespołu Wczesnego Wspomagania