• Wymagane dokumenty

    • Wymagane dokumenty do ZWWRD

    •  

     • Opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (oryginał) wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
     • Karta zgłoszenia dziecka do Zespołu Wczesnego Wspomagania
     • Konieczność zapoznania się z Regulaminem Zespołu Wczesnego Wspomagania