• Zajęcia dodatkowe

    • Zajęcia dodatkowe

    •  

     Alpakoterapia

     Alpaki to niezwykłe stworzenia z Ameryki Południowej wykazujące chęć obcowania z człowiekiem, szczególnie pozytywne nastawienie mają do dzieci. Zwierzęta te dają się głaskać i przytulać, a sam ich wygląd wzbudza sympatię, gdyż wyglądają jak żywe maskotki. Są też inteligentne i interesują się tym, co dzieje się w ich otoczeniu.

      

     Narciarstwo

     Uczniowie raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach z narciarstwa, szkoląc swoje umiejętności na stoku Malta-Ski. Poznają nową formę ruchu, nowe środowisko, otoczenie oraz techniki narciarskie jednocześnie ucząc się samodzielnej praz odpowiedzialnej jazdy. Zajęcia wnoszą wiele emocji i radości z pierwszych udanych zjazdów na nartach.

      

     Pływanie

     Uczniowie biorą udział w programie „Nauka pływania dla klas I, II i III realizowanym przez Fundację na rzecz AWF. Zajęcia są prowadzone przez instruktora pływania i odbywają się w każdą środę na basenie Atlantis.

       

     Judo

     Uczniowie biorą udział w zajęciach sportowych z elementami judo. Uczą się podstawowych zasad współpracy w grupie. Zapoznają się też z regułami wschodnich sztuk walk. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na terenie szkoły, prowadzone są przez instruktora z Klubu Sportowego „Akademia Judo”.

       

     Teatrzyk szkolny „Ciekawi świata”

     Od wielu lat istnieje w naszej szkole Teatrzyk Szkolny. Rozwija on inwencję twórczą, kształtuje wyobraźnię, rozbudza wrażliwość estetyczną.

     Nasi aktorzy:

     • miło i pożytecznie spędzają czas w ramach zajęć pozalekcyjnych
     • odkrywają swoje talenty
     • rozwijają zainteresowania i nabywają śmiałości
     • uczą się odpowiedzialności za własne działanie oraz współdziałania w grupie.

     Działalność Teatrzyku Szkolnego stwarza również możliwość zaprezentowania się uczniów w szerszym środowisku.