• Dla kogo jesteśmy?

    • Dla kogo jesteśmy?

    •  

     Oferta edukacyjna dla dzieci:

     • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym
     • autystycznych
     • z rozpoznaną epilepsją
     • z dysfunkcjami narządu ruchu
     • z zaburzeniami zachowania i emocji
     • z deficytami uwagi (ADHD)
     • z zaburzoną komunikacją werbalną