• Współpraca ze Środowiskowym Klubem Abstynenta ,,Zwycięstwo”

   • Szkoła Podstawowa nr 107 w Poznaniu od wielu lat współpracuje ze Środowiskowym Klubem Abstynenta  ,, Zwycięstwo”.  Dzięki tej współpracy nasi uczniowie uczestniczyli w projekcie profilaktycznym ,,Sport Cię chroni”, organizowanym przez Urząd Miasta Poznania. W ramach projektu w szkole odbywały się cyklicznie zajęcia tenisa stołowego, instruowane przez prezesa Stowarzyszenia p. Sławka Seńkowskiego i p. Marię Gruszkę oraz zajęcia zumby, prowadzone przez instruktora tańca, p. Agnieszkę Skrobisz. Ze względu na pandemię w.w. zajęcia zostały zawieszone. Koordynatorami współpracującymi z Klubem są : p. Maria Gruszka i  p. Żanetta Rejnhard.

     

    W ramach współpracy zachęcamy Uczniów i Rodziców do wysłuchania wykładów dotyczących profilaktyki uzależnień, podczas których p. Sławek Seńkowski, prezes Stowarzyszenia, rozmawia z p. Piotrem Lauferem, terapeutą uzależnień , na tematy:

     

    • ,, Współczesne uzależnienia dotykające młodzież

     

    • ,, Jak uchronić nasze dzieci przed uzależnieniami ?”

     

    Link klubu

    www.klub-zwyciestwo.pl