• Oferta WOKRO

    • Oferta WOKRO

    •  

     W związku z odbywającym się remontem szkoły bardzo prosimy o telefoniczne lub mailowe umawianie spotkań w celu zapisu Dziecka na zajęcia w ramach WOKRO.

     Numer telefonu: 61 847 – 31 – 56

     Uwaga! Zmiana adresu mailowego: maria.olejnik@sps107poznan.eu

      

     WIODĄCY  OŚRODEK

      KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY

     PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 107 W POZNANIU

     Ośrodek powołano na podstawie porozumienia nr MEN/2018/DWKI/1144, zawarte w dniu 23.08.2018  r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, reprezentowanym przez Joannę Wilewską –  Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego a Miastem Poznań, miasto na prawach powiatu, reprezentowanym przez Mariusza Wiśniewskiego –  Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania.

     Wiodące zadania Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego to:

     • Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych,
     • Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
     • Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
     • Organizowanie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust. 19, pkt 1, ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe w wymiarze do 5 godzin tygodniowo,
     • Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu, w tym:
     • Zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
     • Prowadzenie akcji informacyjnych,
     • Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom,
     • Główne kierunki działalności ośrodka, wynikają z ustawy „Za życiem”:
     • Zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie
      w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,
     • Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
     • Zapewnienia usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
     • Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.

      

     WAŻNE!!! Specjaliści zatrudniani są na umowę zlecenie.

     terapia logopedyczna Sylwia Bąkowska
     terapia logopedyczna Sylwia Schulz
     terapia logopedyczna Natalia Mikołajczyk
     terapia logopedyczna Magdalena Kuczyńska
     terapia logopedyczna Kamila Kowalewska-Kasperek
     terapia logopedyczna Małgorzata Janasik
     terapia logopedyczna Agata Kulczak
     terapia neurologopedyczna Iwona Kujawa
     terapia neurologopedyczna Renata Komorowska-Iluk
     integracja sensoryczna Monika Cieślar
     integracja sensoryczna Paulina Cieszyńska
     integracja sensoryczna Aleksandra Cicha
     integracja sensoryczna Ewa Tuliszkiewicz
     integracja sensoryczna Aleksandra Jagiełło
     terapia pedagogiczna Zuzanna Potocka
     terapia pedagogiczna Zuzanna Adamiak
     terapia pedagogiczna Ewa Woźniak
     terapia pedagogiczna Joanna Kaszak
     terapia pedagogiczna Danuta Kryger
     terapia pedagogiczna Natalia Chwiałkowska
     terapia pedagogiczna Natalia Sołtysiak
     terapia pedagogiczna Marzena Konwińska-Wolniak
     terapia pedagogiczna Anna Staniszewska
     terapia pedagogiczna Zuzanna Stańczyk
     terapia ręki Natalia Sołtysiak
     terapia ręki Małgorzata Borko
     terapia ręki Renata Komorowska-Iluk
     terapia psychologiczna Eliza Pokora
     terapia rehabilitacyjna Olga Wojtkowska
     terapia rehabilitacyjna Iga Wasilewska-Pikulik
     terapia rehabilitacyjna Małgorzata Borko
     fizjoterapia Jagoda Stasiak
     fizjoterapia Olga Wojtkowska
     fizjoterapia Agnieszka Zuszek
     terapia surdopedagogiczna Anna Skałecka
     terapia surdopedagogiczna Dorota Kozina
     terapia surdopedagogiczna Anna Wrona
     terapia surdopedagogiczna Ewa Bukowiecka
     terapia surdopedagogiczna Ewa Kiliszewska
     terapia surdopedagogiczna Barbara Pudełko
     terapia surdopedagogiczna Anna Staniszewska
     terapia surdopedagogiczna Bożena Górska-Smyk
     terapia tyflopedagogiczna Aneta Uściniak
     terapia tyflopedagogiczna Magdalena Szyperska
     terapia Biofeedback Halina Tymczyj