• Oferta WOKRO

   •  

    Dyżur w każdą środę w godz. 10.45-14.30.

    W związku z pandemią covid i obowiązującymi ograniczeniami prosimy o wcześniejsze, mailowe umawianie spotkań : maria.olejnik@sps107poznan.eu

     

    WIODĄCY  OŚRODEK

     KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY

    PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 107 W POZNANIU

    Ośrodek powołano na podstawie porozumienia nr MEN/2018/DWKI/1144, zawarte w dniu 23.08.2018  r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, reprezentowanym przez Joannę Wilewską –  Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego a Miastem Poznań, miasto na prawach powiatu, reprezentowanym przez Mariusza Wiśniewskiego –  Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania.

    Wiodące zadania Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego to:

    • Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych,
    • Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
    • Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
    • Organizowanie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust. 19, pkt 1, ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe w wymiarze do 5 godzin tygodniowo,
    • Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu, w tym:
    • Zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
    • Prowadzenie akcji informacyjnych,
    • Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom,
    • Główne kierunki działalności ośrodka, wynikają z ustawy „Za życiem”:
    • Zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie
     w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,
    • Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
    • Zapewnienia usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
    • Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.

     

    WAŻNE!!! Specjaliści zatrudniani są na umowę zlecenie.

    terapia logopedyczna Sylwia Bąkowska
    terapia logopedyczna Sylwia Schulz
    terapia logopedyczna Natalia Mikołajczyk
    terapia logopedyczna Magdalena Kuczyńska
    terapia logopedyczna Kamila Kowalewska-Kasperek
    terapia logopedyczna Małgorzata Janasik
    terapia logopedyczna Agata Kulczak
    terapia neurologopedyczna Iwona Kujawa
    terapia neurologopedyczna Renata Komorowska-Iluk
    integracja sensoryczna Monika Cieślar
    integracja sensoryczna Paulina Cieszyńska
    integracja sensoryczna Aleksandra Cicha
    integracja sensoryczna Ewa Tuliszkiewicz
    integracja sensoryczna Aleksandra Jagiełło
    terapia pedagogiczna Zuzanna Potocka
    terapia pedagogiczna Zuzanna Adamiak
    terapia pedagogiczna Ewa Woźniak
    terapia pedagogiczna Joanna Kaszak
    terapia pedagogiczna Danuta Kryger
    terapia pedagogiczna Natalia Chwiałkowska
    terapia pedagogiczna Natalia Sołtysiak
    terapia pedagogiczna Marzena Konwińska-Wolniak
    terapia pedagogiczna Anna Staniszewska
    terapia pedagogiczna Zuzanna Stańczyk
    terapia ręki Natalia Sołtysiak
    terapia ręki Małgorzata Borko
    terapia ręki Renata Komorowska-Iluk
    terapia psychologiczna Eliza Pokora
    terapia rehabilitacyjna Olga Wojtkowska
    terapia rehabilitacyjna Iga Wasilewska-Pikulik
    terapia rehabilitacyjna Małgorzata Borko
    fizjoterapia Jagoda Stasiak
    fizjoterapia Olga Wojtkowska
    fizjoterapia Agnieszka Zuszek
    terapia surdopedagogiczna Anna Skałecka
    terapia surdopedagogiczna Dorota Kozina
    terapia surdopedagogiczna Anna Wrona
    terapia surdopedagogiczna Ewa Bukowiecka
    terapia surdopedagogiczna Ewa Kiliszewska
    terapia surdopedagogiczna Barbara Pudełko
    terapia surdopedagogiczna Anna Staniszewska
    terapia surdopedagogiczna Bożena Górska-Smyk
    terapia tyflopedagogiczna Aneta Uściniak
    terapia tyflopedagogiczna Magdalena Szyperska
    terapia Biofeedback Halina Tymczyj