• ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

      

     1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

     04.09.2023r.

     Posiedzenia zespołów wychowawczych

     11.09-15.09.2023r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23-31.12.2022r.

     Wystawianie ocen proponowanych

     08.01.2024r.

     Wystawianie ocen za I semestr

     30.01. 2024r.

     Ferie zimowe

     12.02- 25.02.2024r.

     Zakończenie I semestru

     09.02.2024r.

     Rekolekcje szkolne

     marzec/ kwiecień 2024r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     28.03 – 02.04.2024r.

     Egzamin ósmoklasisty

     14,15,16.05.2024r.

     Wystawianie ocen proponowanych

     21.05.2024r.

     Wystawianie ocen końcoworocznych

     11.06.2024r.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

     21.06.2024r.

     Ferie letnie

     22.06 – 31.08.2024r.

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     (zajęcia opiekuńczo wychowawcze)

     02.05.2024r. (czw.)

     31.05.2024r. (pt.) 

     oraz dni egzaminu ósmoklasisty

      

     2. ZEBRANIA Z RODZICAMI

     Spotkanie organizacyjne

     06.09.2023r.

     Konsultacje

     11.10.2023r.

     Konsultacje

     08.11.2023r.

     Spotkanie informujące
     o  proponowanej ocenie

     10.01.2024r.

     Wywiadówka

     07.02.2024r.

     Spotkanie informujące o procedurze  egzaminu

     07.02.2024r.

     Konsultacja

     06.03.2024r.

     Konsultacje

     10.04.2024r.

     Spotkanie informujące o  proponowanej ocenie

     22.05.2024r.

      

     3. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

     Uroczystość szkolna

     data

     Rozpoczęcie roku szkolnego

     04.09.2023r. godz.10.00

     Pasowanie na ucznia

     13.10.2023r. Pt.

     Święto KEN

     13.10.2023r. Pt.

     Święto Niepodległości

     10.11.2022r. Pt.

     Pasowanie na czytelnika

     Termin do ustalenia

     Andrzejki

     30.11.2023r. Czw.

     Jasełka i wigilie klasowe

     22.12.2023r. Pt.

     Bal karnawałowy

     Luty

     Powitanie wiosny

     Światowy Dzień Zespołu Downa

     21.03.2024r. Czw.

     Dzień Świadomości Autyzmu

     04.04.2024r. czw.

     Święto Flagi

     Rocznica Konstytucji 3Maja

     30.04.2024r. Wt.

     Dzień Patrona

     Termin do ustalenia

     Dzień Dziecka

     03.06.2024r. Pon.

     Dzień Sportu

     Czerwiec

     Pożegnanie absolwentów

     Zakończenie roku szkolnego

     21.06.2024r.

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/25

      

     02.09.2024r. Pon.

      

     Uwaga:

     Powyższy kalendarz nie uwzględnia wydarzeń wewnątrzoddziałowych.

      

      

  • Godziny dzwonków

   Niedziela 23.06.2024
  • Kalendarz

    brak danych