•  

    W SPS nr 107 działają dwie świetlice szkolne w oddziałach: I-III bud. A  i IV-VIII bud. B Swoją działalnością obejmują wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej.

     

    Godziny pracy

    Świetlica I-III i IV-VIII czynna jest codziennie w godzinach 7.00-16.30 Uczniowie korzystają ze świetlicy przed zajęciami, jak i po ich zakończeniu.

     

     Zajęcia

    Nauczyciele świetlicy przez cały czas dbają o bezpieczny pobyt uczniów  i aktywnie spędzany tam czas. W świetlicy prowadzone są zajęcia takie jak:

    • Gry i zabawy edukacyjne.
    • Gry i zabawy dydaktyczne.
    • Zajęcia plastyczne.
    • Zajęcia sportowe
    • Zajęcia dla miłośników filmów przygodowych.
    • Zajęcia profilaktyczne.
    • Kącik majsterkowicza.
    • Kącik odpoczynku.
    • Kącik nauki i odrabiania zadań domowych.
    • Klub modelarski

    Raz w miesiącu świetlica organizuje konkursy szkolne, a także wybiera „świetliczaka miesiąca”, czyli ucznia, który swoim zachowaniem i aktywnością zdobył największą ilość punków.

     

     

    Koordynator świetlicy I-III: Pani Maria Trefoń (maria.trefon@sps107poznan.eu)

    Koordynator świetlicy IV-VIII: Pani Weronika Noske (weronika.noske@sps107poznan.eu)

     

    Projekt

    SWIETLICZAKI NA TROPIE ZAGADEK