• Jak działamy?

   Jako Koordynator Zespołu otrzymuję kontakt do rodziców zainteresowanych wsparciem realizowanym w naszej placówce i kontaktuję się z nimi telefoniczne. Następnie ustalamy dla nas dogodny termin i spotykamy się w gronie dorosłych na konsultacji. Podczas takiego spotkania mamy możliwość zapoznać się wzajemnie i określić najbardziej użyteczny rodzaj wsparcia, biorąc pod uwagę potrzeby całej rodziny. Jeśli pojawia się gotowość ze strony rodziców do współpracy z nami to podczas tego spotkania wypełniamy wszystkie niezbędne dokumenty do objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (Karta Zgłoszenia, Wniosek do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania). Ważne, aby rodzice podczas tego spotkania mieli ze sobą najnowszą Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (oryginał).

    

   Jakiego rodzaju wsparcie może otrzymać rodzina?

   Podczas konsultacji pytam rodziców o ich potrzeby w aktualnej sytuacji, z którą się mierzą. Pytam o wyzwania, których doświadczają i które ich zdaniem na ten moment są dla nich priorytetowe. Następnie rozmawiamy o możliwym wsparciu. Zgodnie z dokumentem regulującym zasady przyznawania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mamy jako placówka możliwość przydzielenia ośmiu godzin terapii w miesiącu. Jeśli mamy taką możliwość proponujemy rodzicom dwie różnego rodzaju terapie w tygodniu (terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia SI lub logopedia). Decyzję taką podejmujemy wspólnie z rodzicami mając na uwadze dobrostan dziecka i jego zasoby – wszak „trawa nie rośnie szybciej, gdy się za nią ciągnie” (prof. G. Huther).

    

   Jak wyglądają zajęcia?

   Po wpłynięciu do nas decyzji z Wydziału Oświaty przekazuję kontakt telefoniczny do rodziców odpowiednim specjalistom, którzy w dalszej kolejności podejmują kontakt z rodziną. Wspólnie ustalają dogodny termin i czas spotkań. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są indywidualnie z dziećmi w salach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107. Z dziećmi w wieku przedszkolnym pracujemy głównie przez zabawę, ponieważ zabawa jest naturalną aktywnością dziecka w tym okresie rozwojowym. Zdarza się, że podczas kilku pierwszych spotkań towarzyszy nam także rodzic, aby maluch miał czas na adaptację. Dbamy o to, by rodzic miał możliwość poczekać na dziecko w budynku Szkoły i wymienić informacje ze specjalistą. Po spotkaniu z dzieckiem terapeuci udzielają informacji zwrotnej na temat zajęć oraz rozmawiają z rodzicem przyglądając się zmianom. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mamy także możliwość spotkać się z Państwem jako rodzicami by omówić w gronie dorosłych bieżące wyzwania i osiągnięcia i zaplanować wspólnie dalsze działania.

    

   Do jakiego momentu prowadzimy wsparcie?

   W opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest dookreślony czas, do momentu którego rodzina może korzystać z takiego wsparcia – z reguły jest to okres do rozpoczęcia nauki szkolnej (maksymalnie do 8 roku życia, jeśli dziecko było odraczane). Czasami jednak wsparcie przyznawane jest na krótszy okres, warto na to wtedy zwrócić uwagę, by móc zastanowić się i zaplanować właściwie podejmowanie działań terapeutycznych.

    

   Kontakt do Koordynatora Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

   Zuzanna Stańczyk

   zuzanna.stanczyk@sps107poznan.eu