• Instrukcje obsługi

    • Instrukcje obsługi

    • Instrukcja korzystania z usługi Office 365

      

     Szanowni Państwo,

     prosimy o zapoznanie się z instrukcją korzystania z usługi Office 365 wykorzystywanej przez naszą szkołę do nauki zdalnej
     i o pomoc dzieciom w zalogowaniu się do aplikacji.

     Usługa Office 365 dla uczniów jest bezpłatna. W ramach Office 365 uczniowie mają dostęp m.in. do poczty elektronicznej (Outlook), wirtualnego dysku (OneDrive) oraz do aplikacji do zdalnej nauki i pracy zespołowej Teams. Korzystać również mogą z Word, Excel i PowerPoint.