• Zuzanna Stańczyk – koordynator Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

   Od pięciu lat zawodowo zajmuję się wspieraniem dzieci i rodzin w odnajdywaniu swojej ścieżki rozwoju. W pracy terapeutycznej z dziećmi wykorzystuję elementy terapii zabawą, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, arteterapii oraz filozofię porozumienia bez przemocy. Pracuję z rodzicami na rzecz dzieci; z dziećmi (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi – zaburzenia mowy, zaburzenia w spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność psychoruchowa, zaburzenia integracji sensorycznej, nadpobudliwość psychoruchowa; a także z dziećmi posiadającymi osobiste trudności – lęk separacyjny, doświadczanie odrzucenia w przedszkolu/szkole, złość, agresja, nieśmiałość. Interesuję się twórczością dzieci i literaturą dziecięcą wspierającą rozwój. Ukończyłam kurs TSR, Studium Pomocy Dziecku i Rodzinie w nurcie TSR oraz Roczne Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie jestem w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


   Sonia Gawarecka – psycholog, terapeuta SI, pedagog specjalny

   Obszarem zainteresowania, na którym skupiłam swoją uwagę jest zakres psychologii dziecięcej. Dodatkowo intensywnie się rozwijam w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania. W pracy z opiekunami dzieci staram się przekazać rodzicom wiedzę na temat kompetencji wychowawczych oraz psychoedukacji. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorakich szkoleniach lub śledząc aktualną literaturę fachową. Wspieram rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a także nią zagrożonych w niełatwej drodze do akceptacji trudności rozwojowych swojego dziecka.


   Agata Rogala – logopeda

   Z wykształcenia jestem logopedą oraz pedagogiem specjalnym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach integracyjnych, specjalnych oraz prywatnych gabinetach. Od kilku lat pracuję z dziećmi w spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy, Zespołem Downa, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, dyslalią. W dalszym ciągu podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach oraz warsztatach.

   Wykształcenie:

   • Studia magisterskie, kierunek: pedagogika specjalność logopedia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
   • Studia magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Studia licencjackie, kierunek: pedagogika specjalność logopedia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


   Ewelina Nowicka – logopeda

   Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Pedagogika specjalna, specjalność logopedia kliniczna. Ukończyłam kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym. Obejmuję opieką terapeutyczną dzieci (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niedokształceniem mowy o typie afazji, zespołami genetycznymi, zaburzeniami artykulacji oraz prozodii mowy. Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw z uwzględnieniem aktualnych zainteresowań uczestników. W pracy wykorzystuję także elementy Metody Krakowskiej oraz logorytmiki.


   Marta Turzyńska – oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny

   W pracy z małym pacjentem podążam za możliwościami intelektualnymi i rozwojowymi dziecka. W terapię wplatam elementy zabawy.


   Izabela Wiktorowska-Giżycka – terapeuta SI


   Maria Olejnik – terapeuta SI