• ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

      

     1.     KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

     01.09.2021 r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23-31.12.2021 r.

     Wystawianie ocen proponowanych

     10.12. 2021 r.

     Wystawianie ocen za I semestr

     10.01. 2021 r.

     Ferie zimowe

     17.01- 30.01.2022 r.

     Zakończenie I semestru

     14.01.2022 r.

     Rekolekcje szkolne

     marzec/ kwiecień 2022 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     14.04 – 19.04.2022 r.

     Egzamin ósmoklasisty

     24,25,26.5.2021 r.

     Wystawianie ocen proponowanych

     20.05.2022 r.

     Wystawianie ocen końcoworocznych

     13.06.2022 r.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

     24.06.2022 r.

     Ferie letnie

     25.06 – 31.08.2022 r.

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     (zajęcia opiekuńczo wychowawcze)

       12.11.2021 r.,7.01.2022 r., 2.05.2022 r. 17.06.2022 r.

     oraz dni egzaminu ósmoklasisty

      

     2.     ZEBRANIA Z RODZICAMI

     Spotkanie organizacyjne

     08.09.2021 r.

     Konsultacje

     13.10.2021 r.

     Konsultacje

     10.11.2021 r.

     Spotkanie informujące
     o  proponowanej ocenie

     15.12.2021 r.

     Wywiadówka

     12.01.2022 r.

     Spotkanie informujące o procedurze  egzaminu

     09.02.2022 r.

     Konsultacje

     09.02.2022 r.

     Konsultacja

     09.03.2022 r.

     Konsultacje

     06.04.2022 r.

     Spotkanie informujące o  proponowanej ocenie

     25.05.2022 r.

      

     3.   KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

     Uroczystość szkolna

     data

     Rozpoczęcie roku szkolnego

     01.09.2021r.

     godz.10.00

     Pasowanie na ucznia

     14.10.2021r.

      

     Święto KEN

     14.10.2021r.

      

     Święto Niepodległości

     10.11.2021r.

      

     Pasowanie na czytelnika

     Termin do ustalenia

     Andrzejki

     26.11.2021r.

      

     Jasełka

     22.12.2021r.

     Bal karnawałowy

     Luty

      

     Powitanie wiosny

     21.03.2022r.

      

     Dzień Świadomości Autyzmu

     01.04.2022r.

     Święto Flagi

     Rocznica Konstytucji 3Maja

     29.04.2022r.

     Dzień Patrona

      

     Termin do ustalenia

     Dzień Dziecka

     01.06.2022r.

      

     Dzień Sportu

     Czerwiec

      

     Pożegnanie absolwentów

     Zakończenie roku szkolnego

     24.06.2022r.

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

      

     01.09.2022r.

      

     Uwaga:

     Powyższy kalendarz nie uwzględnia wydarzeń wewnątrzoddziałowych.


  • Godziny dzwonków

   Wtorek 29.11.2022