• ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

      

     1.     KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

     01.09.2022 r.

     Posiedzenia zespołów wychowawczych

     05.09-09.09.2022 r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23-31.12.2022 r.

     Wystawianie ocen proponowanych

     20.12. 2022 r.

     Wystawianie ocen za I semestr

     17.01. 2023 r.

     Ferie zimowe

     30.01- 12.02.2023 r.

     Zakończenie I semestru

     27.01.2023 r.

     Rekolekcje szkolne

     marzec/ kwiecień 2023 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     06.04 – 11.04.2023 r.

     Egzamin ósmoklasisty

     Ustali komisja.

     Wystawianie ocen proponowanych

     23.05.2023 r.

     Wystawianie ocen końcoworocznych

     13.06.2023 r.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

     23.06.2023 r.

     Ferie letnie

     24.06 – 31.08.2023 r.

     Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

     (zajęcia opiekuńczo wychowawcze)

       31.10.2022 r. (pon)

      02.05.2023 r.(wt)

     09.06.2023 r.(pt)

     oraz dni egzaminu ósmoklasisty

      

     2. ZEBRANIA Z RODZICAMI

     Spotkanie organizacyjne

     07.09.2022 r.

     Konsultacje

     12.10.2022 r.

     Konsultacje

     09.11.2022 r.

     Spotkanie informujące
     o  proponowanej ocenie

     20.12.2022 r.

     Wywiadówka

     25.01.2023 r.

     Spotkanie informujące o procedurze  egzaminu

     22.02.2023 r.

     Konsultacje

     22.02.2023 r.

     Konsultacja

     08.03.2023 r.

     Konsultacje

     12.04.2023 r.

     Spotkanie informujące o  proponowanej ocenie

     24.05.2023 r.

      

     3. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

     Uroczystość szkolna

     data

     Osoby odpowiedzialne

     Rozpoczęcie roku szkolnego

     01.09.2022r.

     godz.10.00

     p. M. Gruszka, p. A. Pudliszak, wychowawcy

     Pasowanie na ucznia

     14.10.2022r.

      

     Święto KEN

     14.10.2022r.

      

     Święto Niepodległości

     10.11.2022r.

      

     Pasowanie na czytelnika

     Termin do ustalenia

      

     Andrzejki

     25.11.2022r.

     piątek

      

      

     Jasełka

     22.12.2022r.

      

     Bal karnawałowy

     Luty

      

     Powitanie wiosny

     Światowy Dzień Zespołu Downa

     21.03.2023r.

      

      

     Dzień Świadomości Autyzmu

     03.04.2023r.

     Pon.

      

      

     Święto Flagi

     Rocznica Konstytucji 3Maja

     28.04.2023r.

      

     Dzień Patrona

      

     Termin do ustalenia

      

     Dzień Dziecka

     01.06.2023r.

      

     Dzień Sportu

     Czerwiec

      

     Pożegnanie absolwentów

     Zakończenie roku szkolnego

     23.06.2023r.

      

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24

     01.09.2023r.

      

     Uwaga:

     Powyższy kalendarz nie uwzględnia wydarzeń wewnątrzoddziałowych.

      

      

      

  • Godziny dzwonków

   Środa 07.06.2023
  • Kalendarz

    brak danych