• Od dnia 04.05.2021 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I-III SPS 107. Pracujemy wg planu sprzed nauczania zdalnego klas I-III (załącznik). Przypominamy, że do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz, gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS oraz o przestrzeganie ich: https://www.gov.pl/attachment/685484a7-2752-4b5e-8948-aacae4774da6

     Dyrekcja SPS 107
    • 13 listopada 2020 roku zdarzyła się ogromna tragedia, podczas której Nasz uczeń Staś uległ poważnemu wypadkowi. Stasiu to syn naszej wspaniałej nauczycielki - Renaty, osoby o wielki sercu, oddanej dzieciom i młodzieży, która bezgranicznie poświęca się swojej pasji jaką jest wspieranie ich rozwoju. Niosąca pomoc każdej napotkanej na swojej drodze osobie.
  • Najnowsze

   Aktualności

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia